SB 10.48.23

tvayodito 'yaṁ jagato hitāya
yadā yadā veda-pathaḥ purāṇaḥ
bādhyeta pāṣaṇḍa-pathair asadbhis
tadā bhavān sattva-guṇaṁ bibharti
Překlad slovo od slova: 
tvayā — Tebou; uditaḥ — vyslovena; ayam — tato; jagataḥ — vesmíru; hitāya — ve prospĕch; yadā yadā — kdykoliv; veda — védských písem; pathaḥ — cesta (náboženství); purāṇaḥ — starodávná; bādhyeta — je zatarasena; pāṣaṇḍa — ateismu; pathaiḥ — tĕmi, kdo následují cestu; asadbhiḥ — lotry; tadā — tehdy; bhavān — Ty; sattva-guṇam — čistou kvalita dobra; bibharti — přijímáš.
Překlad: 
Ty jsi původnĕ vyslovil starodávnou náboženskou cestu Véd ve prospĕch celého vesmíru. Kdykoliv tuto cestu přehradí lotři následující cestu ateismu, přijmeš jednu ze svých inkarnací, jež jsou všechny na úrovni transcendentální kvality dobra.