SB 10.46.28

yaśodā varṇyamānāni
putrasya caritāni ca
śṛṇvanty aśrūṇy avāsrākṣīt
sneha-snuta-payodharā
Překlad slovo od slova: 
yaśodā — matka Yaśodā; varṇyamānāni — popisované; putrasya — syna; caritāni — činnosti; ca — a; śṛṇvantī — když slyšela; aśrūṇi — slzy; avāsrākṣīt — ronila; sneha — z lásky; snuta — zvlhlá; payodharā — ňadra.
Překlad: 
Když matka Yaśodā slyšela popisy činností svého syna, ronila slzy a z ňader jí samou láskou vytékalo mléko.
Význam: 

VÝZNAM: Od toho dne, kdy Kṛṣṇa odjel do Mathury, nevidĕla matka Yaśodā nic než tvář svého syna, přestože jí radily a utĕšovaly stovky mužů a žen. Přede všemi ostatními mĕla oči zavřené a stále jen plakala. Uddhavu tedy nepoznávala, nemohla se k nĕmu chovat s rodičovskou náklonností, klást mu otázky ani mu předat zprávu pro svého syna. Byla pouze zaplavená láskou ke Kṛṣṇovi.