SB 10.45.32

yathopasādya tau dāntau
gurau vṛttim aninditām
grāhayantāv upetau sma
bhaktyā devam ivādṛtau
Překlad slovo od slova: 
yathā — příhodnĕ; upasādya — když získal; tau — Je; dāntau — sebeovládnuté; gurau — svému duchovnímu mistrovi; vṛttim — službu; aninditām — bez výtky; grāhayantau — inspirující ostatní přijmout; upetau — přicházející pro službu; sma — vskutku; bhaktyā — s oddaností; devam — Nejvyšší Pán; iva — jako kdyby; ādṛtau — chovaní v úctĕ (guruem).
Překlad: 
Sāndīpani mĕl o tĕchto dvou sebeovládnutých žácích, které tak šťastnĕ získal, velmi vysoké mínĕní. Tím, že mu sloužili stejnĕ oddanĕ, jako se slouží samotnému Nejvyššímu Pánu, ukázali ostatním dokonalý příklad, jak uctívat duchovního mistra.