SB 10.45.2

uvāca pitarāv etya
sāgrajaḥ sātvatarṣabhaḥ
praśrayāvanataḥ prīṇann
amba tāteti sādaram
Překlad slovo od slova: 
uvāca — On řekl; pitarau — svým rodičům; etya — když za nimi přišel; sa — spolu se; agra-jaḥ — svým starším bratrem, Pánem Balarāmou; sātvata — dynastie Sātvatů; ṛṣabhaḥ — nejvĕtší hrdina; praśraya — pokornĕ; avanataḥ — klanící se; prīṇan — tĕšící je; amba tāta iti — „Má milá matko, Můj milý otče“; sa-ādaram — uctivĕ.
Překlad: 
Pán Kṛṣṇa, nejvĕtší ze Sātvatů, přišel za rodiči se svým starším bratrem. Pokornĕ si jim poklonil, potĕšil je uctivým oslovením „Má milá matko“ a „Můj milý otče“ a promluvil následovnĕ.