SB 10.44.43

teṣāṁ striyo mahā-rāja
suhṛn-maraṇa-duḥkhitāḥ
tatrābhīyur vinighnantyaḥ
śīrṣāṇy aśru-vilocanāḥ
Překlad slovo od slova: 
teṣām — jich (Kaṁsy a jeho bratrů); striyaḥ — manželky; mahārāja — ó králi (Parīkṣite); suhṛt — svých dobrodinců (manželů); maraṇa — ze smrti; duḥkhitāḥ — zarmoucené; tatra — na to místo; abhīyuḥ — přišly; vinighnantyaḥ — bijící; śīrṣāṇi — své hlavy; aśru — zalité slzami; vilocanāḥ — jejich oči.
Překlad: 
Můj milý králi, manželky Kaṁsy a jeho bratrů, zarmoucené smrtí svých manželů a dobrodinců, přišly s uslzenýma očima a bily se do hlavy.