SB 10.41.40

tatas tu vāyakaḥ prītas
tayor veṣam akalpayat
vicitra-varṇaiś caileyair
ākalpair anurūpataḥ
Překlad slovo od slova: 
tataḥ — potom; tu — navíc; vāyakaḥ — tkadlec; prītaḥ — příznivĕ naklonĕný; tayoḥ — pro oba; veṣam — odĕv; akalpayat — ozdobil; vicitra — různými; varṇaiḥ — s barvami; caileyaiḥ — z látky; ākalpaiḥ — ozdobami; anurūpataḥ — vhodnĕ.
Překlad: 
Pak za obĕma Pány přišel tkadlec, který Jim byl příznivĕ naklonĕný, a pĕknĕ Jim šaty ozdobil látkovými ozdobami různých barev.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Jīva Gosvāmī vysvĕtluje, že tkadlec ozdobil Pány látkovými pásky na rukávech a náušnicemi, které vypadaly přesnĕ jako drahokamy. Slovo anurūpataḥ vyjadřuje, že barvy hezky ladily.