SB 10.4.39

mūlaṁ hi viṣṇur devānāṁ
yatra dharmaḥ sanātanaḥ
tasya ca brahma-go-viprās
tapo yajñāḥ sa-dakṣiṇāḥ
Překlad slovo od slova: 
mūlam — zdroj; hi — jistě; viṣṇuḥ — je Pán Viṣṇu; devānām — polobohů; yatra — kde; dharmaḥ — náboženské zásady; sanātanaḥ — tradiční nebo věčné; tasya — tohoto (základu); ca — také; brahma — bráhmanská civilizace; go — ochrana krav; viprāḥ — brāhmaṇové; tapaḥ — askeze; yajñāḥ — provádění obětí; sa-dakṣiṇāḥ — s náležitou odměnou.
Překlad: 
“Zdrojem všech polobohů je Pán Viṣṇu, který žije a je uctíván všude tam, kde mají svoje místo náboženské zásady, tradiční kultura, Védy, krávy, brāhmaṇové, askeze a oběti s náležitou odměnou.”
Význam: 

Zde je popis sanātana-dharmy, věčných náboženských zásad, ke kterým musí patřit brāhmaṇové a jejich kultura, oběti a náboženství. Tyto principy vytvářejí království Viṣṇua. Bez Viṣṇuova či Božího království nemůže být nikdo šťastný. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum-v této démonské civilizaci lidé bohužel nechápou, že pravý zájem lidské společnosti spočívá ve Viṣṇuovi. Durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ-proto jsou jejich naděje plané. Lidé chtějí být šťastní bez vědomí Boha neboli vědomí Kṛṣṇy, jelikož následují slepé vůdce, kteří uvrhají lidskou společnost do chaosu. Kaṁsovi asurští stoupenci chtěli zničit tradiční zdroje lidského štěstí, a tak porazit devaty-oddané a polobohy. Dokud nejsou oddaní a polobozi v převaze, asurů bude přibývat a společnost bude v chaotickém stavu.