SB 10.4.24

mocayām āsa nigaḍād
viśrabdhaḥ kanyakā-girā
devakīṁ vasudevaṁ ca
darśayann ātma-sauhṛdam
Překlad slovo od slova: 
mocayām āsa — Kaṁsa je uvolnil; nigaḍāt — z jejich železných okovů; viśrabdhaḥ — s naprostou důvěrou; kanyakā-girā — ve slova bohyně Durgy; devakīm — vůči své sestře Devakī; vasudevam ca — a svému švagrovi Vasudevovi; darśayan — bezvýhradně projevující; ātma-sauhṛdam — svůj rodinný vztah.
Překlad: 
S naprostou důvěrou ve slova bohyně Durgy projevil Kaṁsa svou příbuzenskou náklonnost k Devakī a Vasudevovi tím, že jim ihned sundal železné okovy.