SB 10.34.14

śāpo me 'nugrahāyaiva
kṛtas taiḥ karuṇātmabhiḥ
yad ahaṁ loka-guruṇā
padā spṛṣṭo hatāśubhaḥ
Překlad slovo od slova: 
śāpaḥ — kletba; me — mé; anugrahāya — pro požehnání; eva — jistĕ; kṛtaḥ — stvořená; taiḥ — jimi; karuṇa-ātmabhiḥ — kteří mají milostivou povahu; yat — protože; aham — já; loka — všech svĕtů; guruṇā — duchovním mistrem; padā — Jeho nohou; spṛṣṭaḥ — dotknutý; hata — zničené; aśubhaḥ — vše nepříznivé.
Překlad: 
To, že mĕ ti milostiví mudrci prokleli, bylo ve skutečnosti v můj prospĕch, protože nyní se mĕ dotkla noha svrchovaného duchovního mistra všech svĕtů, a tak jsem byl zbaven všeho nepříznivého.