SB 10.33.6

tatrātiśuśubhe tābhir
bhagavān devakī-sutaḥ
madhye maṇīnāṁ haimānāṁ
mahā-marakato yathā
Překlad slovo od slova: 
tatra — tam; atiśuśubhe — vypadal překrásný; tābhiḥ — s nimi; bhagavān — Nejvyšší Pán; devakī-sutaḥ — Kṛṣṇa, syn Devakī; madhye — uprostřed; maṇīnām — ozdob; haimānām — zlatých; mahā — velký; marakataḥ — safír; yathā — jako.
Překlad: 
Pán Kṛṣṇa vypadal mezi tančícími gopīmi překrásnĕ, jako nádherný safír mezi zlatými ozdobami.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura uvádí, že Devakī je nejen jméno Vasudevovy ženy, ale také jméno matky Yaśody, jak uvádí Ādi Purāṇa: dve nāmnī nanda-bhāryāyā yaśodā devakīti ca. „Nandova žena má dvĕ jména – Yaśodā a Devakī.“