SB 10.33.3

rāsotsavaḥ sampravṛtto
gopī-maṇḍala-maṇḍitaḥ
yogeśvareṇa kṛṣṇena
tāsāṁ madhye dvayor dvayoḥ
praviṣṭena gṛhītānāṁ
kaṇṭhe sva-nikaṭaṁ striyaḥ
yaṁ manyeran nabhas tāvad
vimāna-śata-saṅkulam
divaukasāṁ sa-dārāṇām
autsukyāpahṛtātmanām
Překlad slovo od slova: 
rāsa — tance rāsa; utsavaḥ — slavnost; sampravṛttaḥ — začala; gopī-maṇḍala — kruhem gopī; maṇḍitaḥ — ozdobená; yoga — mystických sil; īśvareṇa — nejvyšším vládcem; kṛṣṇena — Pánem Kṛṣṇou; tāsām — nich; madhye — uprostřed; dvayoḥ dvayoḥ — mezi každou dvojicí; praviṣṭena — přítomným; gṛhīṭānām — jež byly drženy; kaṇṭhe — kolem krků; sva-nikaṭam — vedle sebe; striyaḥ — ženy; yam — jehož; manyeran — myslely si, že mají; nabhaḥ — nebe; tāvat — tehdy; vimāna — letadel; śata — stovkami; saṅkulam — zaplnĕné; diva — nebeských planet; okasām — patřících obyvatelům; sa — doprovázeným; dārāṇām — manželkami; autsukya — dychtivostí; apahṛta — unesené; ātmanām — jejich mysli.
Překlad: 
Slavnost tance rāsa začala, s gopīmi seskupenými do kruhu. Pán Kṛṣṇa se expandoval a vstoupil mezi každou dvojici gopī, a jak tento vládce mystických sil položil své paže kolem jejich šíjí, každá dívka si myslela, že stojí jen vedle ní. Polobohy a jejich manželky posedla dychtivost být svĕdky tance rāsa a brzy zaplnili nebe stovkami nebeských letadel.
Význam: 

VÝZNAM: Śrīla Bilvamaṅgala Ṭhākura napsal o tanci rāsa tento verš:

aṅganām aṅganām antarā mādhavo
mādhavaṁ mādhavaṁ cāntareṇāṅganāḥ
ittham ākalpite maṇḍale madhya-gaḥ
sañjagau veṇunā devakī-nandanaḥ

„Pán Mādhava stál mezi každou dvojicí gopī a jedna gopī stála mezi každou dvojicí Jeho projevů. A Śrī Kṛṣṇa, syn Devakī, se zjevil také ve středu kruhu, kde hrál na flétnu a zpíval.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že láskou pobláznĕné gopī nechápaly, že se Śrī Kṛṣṇa expandoval, aby mohl osobnĕ tančit s každou z nich. Každá gopī vidĕla jeden projev Kṛṣṇy. Polobozi a jejich manželky však vidĕli všechny Jeho projevy, když sledovali tanec rāsa ze svých letadel, a naprosto žasli.