SB 10.30.42

tato 'viśan vanaṁ candra
jyotsnā yāvad vibhāvyate
tamaḥ praviṣṭam ālakṣya
tato nivavṛtuḥ striyaḥ
Překlad slovo od slova: 
tataḥ — pak; aviśan — vešly; vanam — do lesa; candra — mĕsíce; jyotsnā — svĕtlo; yāvat — kam až; vibhāvyate — bylo vidĕt; tamaḥ — do tmy; praviṣṭam — vstoupily; ālakṣya — když si všimly; tataḥ — poté; nivavṛtuḥ — upustily od toho; striyaḥ — ženy.
Překlad: 
Potom gopī při svém hledání Kṛṣṇy vstoupily do hlubokého lesa, kam až dosáhlo svĕtlo mĕsíce. Jakmile však zjistily, že jsou ponořené ve tmĕ, rozhodly se vrátit.
Význam: 

VÝZNAM: Gopī vešly do tak hustého lesa, že do nĕj neproniklo ani svĕtlo úplňku. Tuto scénu popisuje také Viṣṇu Purāṇa:

praviṣṭo gahanaṁ kṛṣṇaḥ
padam atra na lakṣyate
nivartadhvaṁ śaśāṅkasya
naitad dīdhiti-gocaraḥ

„Jedna gopī řekla: ,Kṛṣṇa vešel do tak temné části lesa, že Jeho stopy nemůžeme vidĕt. Vraťme se tedy zpátky z této oblasti, kam se nedostane ani svĕtlo mĕsíce.̀“