SB 10.30.30

tasyā amūni naḥ kṣobhaṁ
kurvanty uccaiḥ padāni yat
yaikāpahṛtya gopīnām
raho bhunkte 'cyutādharam
na lakṣyante padāny atra
tasyā nūnaṁ tṛṇāṅkuraiḥ
khidyat-sujātāṅghri-talām
unninye preyasīṁ priyaḥ
Překlad slovo od slova: 
tasyāḥ — Její; amūni — tyto; naḥ — nám; kṣobham — vzrušení; kurvanti — působí; uccaiḥ — nesmírnĕ; padāni — stopy; yat — protože; — která; ekā — samotná; apahṛtya — odvedená stranou; gopīnām — všech gopī; rahaḥ — na osamĕlém místĕ; bhuṅkte — užívá si; acyuta — Kṛṣṇy; adharam — rtů; na lakṣyante — nejsou vidĕt; padāni — nohy; atra — tady; tasyāḥ — Její; nūnam — jistĕ; tṛṇa — stébly trávy; aṅkuraiḥ — a vyrůstajícími šlahouny; khidyat — zraňovaná; sujāta — jemná; aṅghri — jejíchž nohou; talām — chodidla; unninye — zvedl; preyasīm — svou milou; priyaḥ — Její drahý Kṛṣṇa.
Překlad: 
Tyto stopy té jedinečné gopī nás velmi rozrušují. Ona jediná ze všech gopī byla odvedena na osamĕlé místo, kde si užívá Kṛṣṇových rtů. Podívejte, tady Její stopy není vidĕt! Tráva a šlahouny určitĕ zraňovaly Její jemná chodidla, a tak milovník svoji milou zvedl.