SB 10.29.26

asvargyam ayaśasyaṁ ca
phalgu kṛcchraṁ bhayāvaham
jugupsitaṁ ca sarvatra
hy aupapatyaṁ kula-striyaḥ
Překlad slovo od slova: 
asvargyam — nevedoucí do nebe; ayaśasyam — nepříznivé pro dobrou povĕst; ca — a; phalgu — bezcenné; kṛcchram - obtížné: bhaya — āvaham — vzbuzující strach; jugupsitam — zavrženíhodné; ca — a: sarvatra — ve všech případech; hi — jistĕ; aupapatyam — cizoložné zálety; kula-striyaḥ — pro ženu pocházející ze ctihodné rodiny.
Překlad: 
Pro ženu ze ctihodné rodiny jsou nicotné cizoložné zálety vždy hodné zavržení. Brání jí v dosažení nebes, ničí její dobrou povĕst a přinášejí jí tĕžkosti a strach.