SB 10.27.26

nānā-rasaughāḥ sarito
vṛkṣā āsan madhu-sravāḥ
akṛṣṭa-pacyauṣadhayo
girayo 'bibhran un maṇīn
Překlad slovo od slova: 
nānā — různé; rasa — tekutiny; oghāḥ — zaplavující; saritaḥ — řeky; vṛkṣāḥ — stromy; āsan — staly se; madhu — sladkou mízou; sravāḥ — proudící; akṛṣṭa — i bez obdĕlávání; pacya — dozrály; oṣadhayaḥ — rostliny; girayaḥ — hory; abibhran — vynesly; ut — nad zem; maṇīn — drahokamy.
Překlad: 
V řekách tekly různé druhy chutných tekutin, ze stromů prýštil med, jedlé rostliny dozrávaly bez obdĕlávání a hory vydávaly drahokamy, které byly dříve skryté v jejich útrobách.