SB 10.27.18

athāha surabhiḥ kṛṣṇam
abhivandya manasvinī
sva-santānair upāmantrya
gopa-rūpiṇam īśvaram
Překlad slovo od slova: 
atha — potom; āha — promluvila; surabhiḥ — matka krav, Surabhi; kṛṣṇam — ke Kṛṣṇovi; abhivandya — když vzdala úctu; manasvinī — s klidnou myslí; sva-santānaiḥ — se svým potomstvem, kravami; upāmantrya — poté, co si vyžádala Jeho pozornost; gopa-rūpiṇam — v podobĕ pasáčka krav; īśvaram — k Nejvyššímu Pánu.
Překlad: 
Potom se Pánu Kṛṣṇovi poklonila matka Surabhi se svými potomky, kravami. Tato vznešená paní Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, jenž před ní stál jako pasáček krav, uctivĕ požádala o pozornost a oslovila Ho.
Význam: 

VÝZNAM: Sdĕlení, že nebeská kráva Surabhi přišla za Pánem Kṛṣṇou se svým potomstvem (sva-santānaiḥ), poukazuje na transcendentální krávy, které si s Pánem Kṛṣṇou hrají ve Vṛndāvanu. I když jsou Kṛṣṇovy krávy transcendentální, nebeská kráva Surabhi na nĕ s láskou hledĕla – tak jako samotný Pán Kṛṣṇa – jako na své příbuzné. Jelikož mĕl Pán Kṛṣṇa podobu pasáčka, celá situace byla velmi příhodná a Surabhi využila příležitosti k tomu, aby přednesla tyto modlitby.