SB 10.26.8

vane sañcārayan vatsān
sa-rāmo bālakair vṛtaḥ
hantu-kāmaṁ bakaṁ dorbhyāṁ
mukhato 'rim apāṭayat
Překlad slovo od slova: 
vane — v lese; sañcārayan — pasoucí; vatsān — telata; sarāmaḥ — společnĕ s Pánem Balarāmou; bālakaiḥ — pasáčky; vṛtaḥ — obklopený; hantu-kāmam — který Ho chtĕl zabít; bakam — démona Baku; dorbhyām — svýma rukama; mukhataḥ — od zobáku; arim — nepřítele; apāṭayat — roztrhl.
Překlad: 
Jindy, když společnĕ s Balarāmou a pasáčky Kṛṣṇa pásl v lese telata, přišel démon Bakāsura a chtĕl Kṛṣṇu zabít. Kṛṣṇa ale chytil tohoto nepřátelského démona za zobák a roztrhl ho vedví.