SB 10.23.27

prāṇa-buddhi-manaḥ-svātma
dārāpatya-dhanādayaḥ
yat-samparkāt priyā āsaṁs
tataḥ ko nv aparaḥ priyaḥ
Překlad slovo od slova: 
prāṇa — životní síla; buddhi — inteligence; manaḥ — mysl; sva — příbuzní; ātma — tĕlo; dāra — manželka; apatya — dĕti; dhana — majetek; ādayaḥ — a tak dále; yat — s čím (vlastním já); samparkāt — díky styku; priyāḥ — drazí; āsan — stávají se; tataḥ — než to; kaḥ — jaký; nu — jistĕ; aparaḥ — jiný; priyaḥ — drahý objekt.
Překlad: 
Jedinĕ díky styku se svým já je drahý životní vzduch, inteligence, mysl, přátelé, tĕlo, manželka, dĕti, majetek a tak dále. Jaký objekt tedy může být dražší než vlastní já?
Význam: 

VÝZNAM: Slovo yat-samparkāt v tomto verši označuje styk s individuálním vlastním já a v konečném smyslu s Nejvyšším Já, s Pánem, který je původem individuální živé bytosti. Rozvíjením vĕdomí Kṛṣṇy osoba automaticky dosahuje seberealizace a její životní síla, inteligence, mysl, příbuzní, tĕlo, rodina i majetek se klíčovým vlivem vĕdomí Kṛṣṇy obohacují a prozařují. Dĕje se tak proto, že vĕdomí Kṛṣṇy znamená optimální, nejúčinnĕjší spojení individuálního já, jež je čisté vĕdomí, s Nejvyšším Já a svrchovaným vĕdomím, Kṛṣṇou.