SB 10.14.59

etat te sarvam ākhyātaṁ
yat pṛṣṭo 'ham iha tvayā
tat kaumāre hari-kṛtaṁ
paugaṇḍe parikīrtitam
Překlad slovo od slova: 
etat — toto; te — tobĕ; sarvam — všechno; ākhyātam — popsané; yat — co; pṛṣṭaḥ — požádaný; aham — já; iha — v této souvislosti; tvayā — tebou; tat — to; kaumāre — v rané fázi Jeho dĕtství (až do konce pátého roku Jeho vĕku); hari-kṛtam — konané Pánem Harim; paugaṇḍe — v pozdĕjší fázi dĕtství (počínaje šestým rokem); parikīrtitam — oslavované.
Překlad: 
Jelikož ses mĕ tázal, podrobnĕ jsem ti popsal ty činnosti, které Pán Hari konal, když Mu bylo pĕt let, ale které nebyly oslavované, dokud Mu nebylo šest.