SB 10.13.4

tathāgha-vadanān mṛtyo
rakṣitvā vatsa-pālakān
sarit-pulinam ānīya
bhagavān idam abravīt
Překlad slovo od slova: 
tathā — poté; agha-vadanāt — z tlamy Aghāsury; mṛtyoḥ — zosobněná smrt; rakṣitvā — poté, co zachránil; vatsa-pālakān — všechny pasáčky a telátka; sarit-pulinam — ke břehu řeky; ānīya — přivedl je; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa; idam — tato slova; abravīt — promluvil.
Překlad: 
Poté, co Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, zachránil chlapce a telátka z tlamy Aghāsury, jenž byl zosobněnou smrtí, přivedl je všechny ke břehu řeky a pronesl následující slova.