SB 10.13.3

śṛṇuṣvāvahito rājann
api guhyaṁ vadāmi te
brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya
guravo guhyam apy uta
Překlad slovo od slova: 
śṛṇusva — prosím poslouchej; avahitaḥ — bedlivě; rājan — ó králi (Mahārāji Parīkṣite); api — ačkoliv; guhyam — velice důvěrné (jelikož obyčejní lidé nemohou Kṛṣṇovy činnosti pochopit); vadāmi — vysvětlím; te — tobě; brūyuḥ — vysvětlují; snigdhasya — poslušného; śiṣyasya — žáka; guravaḥ — duchovní učitelé; guhyam — velmi důvěrné; api uta — dokonce i.
Překlad: 
Ó králi, poslouchej mě prosím bedlivě. Činnosti Nejvyššího Pána jsou velice důvěrné a žádný obyčejný člověk je nemůže pochopit, ale já ti je přesto vyložím, neboť poslušnému žákovi vysvětlí duchovní učitelé i velmi důvěrné a těžko pochopitelné věci.