SB 10.12.32

tenaiva sarveṣu bahir gateṣu
prāṇeṣu vatsān suhṛdaḥ paretān
dṛṣṭyā svayotthāpya tad-anvitaḥ punar
vaktrān mukundo bhagavān viniryayau
Překlad slovo od slova: 
tena eva — skrze brahma-randhru neboli otvor na vrcholu hlavy; sarveṣu — všechen vzduch v těle; bahiḥ gateṣu — poté, co vyšel ven; prāṇeṣu — životní vzduchy společně s životní silou; vatsān — telátka; suhṛdaḥ — přátele pasáčky; paretān — kteří byli mrtví uvnitř; dṛṣṭyā svayā — Kṛṣṇa svým pohledem; utthāpya — přivedl je zpátky k životu; tat-anvitaḥ — jimi doprovázen; punaḥ — znovu; vaktrāt — z tlamy; mukundaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; bhagavān — Kṛṣṇa; viniryayau — vyšel ven.
Překlad: 
Když všechen démonův životní vzduch vyprchal tímto otvorem na vrcholu hlavy, Kṛṣṇa pohlédl na mrtvá telátka a pasáčky a přivedl je zpátky k životu. Poté Mukunda, jenž dává vysvobození, vyšel se svými přáteli a telátky ven z démonovy tlamy.