SB 10.11.38

avidūre vraja-bhuvaḥ
saha gopāla-dārakaiḥ
cārayām āsatur vatsān
nānā-krīḍā-paricchadau
Překlad slovo od slova: 
avidūre — nedaleko od obydlí Vrajavāsīch; vraja-bhuvaḥ — od území zvaného Vraja; saha gopāla-dārakaiḥ — s dalšími chlapci stejného zaměstnání (pasáčky krav); cārayām āsatuḥ — pásli; vatsān — malá telátka; nānā — různé; krīḍā — hry; paricchadau — pěkně oblečeni do různých šatů a s různým náčiním.
Překlad: 
Kṛṣṇa i Balarāma, vybaveni různými hračkami, si nedaleko od svých obydlí hráli s dalšími pasáčky a přitom pásli malá telátka.