SB 10.10.5

yadṛcchayā ca devarṣir
bhagavāṁs tatra kaurava
apaśyan nārado devau
kṣībāṇau samabudhyata
Překlad slovo od slova: 
yadṛcchayā — shodou okolností, během svého putování vesmírem; ca — a; deva-ṛṣiḥ — nejlepší světec mezi polobohy; bhagavān — nejmocnější; tatra — tam (kde si dva synové Kuvery užívali života); kaurava — ó Mahārāji Parīkṣite; apaśyat — když viděl; nāradaḥ — velký světec; devau — dva chlapce, kteří patřili k polobohům; kṣībāṇau — s očima omámenýma opilostí; samabudhyata — pochopil (jejich stav).
Překlad: 
Ó Mahārāji Parīkṣite, jednou se na chlapce usmálo štěstí-shodou okolností se tam objevil velký světec Devarṣi Nārada. Když viděl, jak jsou opilí a koulejí očima, pochopil jejich situaci.
Význam: 

Je řečeno:

'sādhu-saṅga,' 'sādhu-saṅga'—sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya

(Cc. Madhya 22.54)

Všude, kam Nārada Muni jde, je každý okamžik jeho přítomnosti nesmírně příznivý. Dále je řečeno:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

“Všechny živé bytosti putují celým vesmírem podle své karmy. Některé se dostávají do vyšších planetárních soustav a jiné sestupují do nižších. Ta z mnoha miliónů bloudících živých bytostí, která má velké štěstí, dostává milostí Kṛṣṇy příležitost být ve společnosti pravého duchovního mistra a spojenou milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra získává semínko rostliny oddané služby.” (Cc. Madhya 19.151) Nārada se v zahradě objevil proto, aby dal oběma synům Kuvery semínko oddané služby, i když byli opilí. Svaté osoby vědí, jak udílet milost pokleslým duším.