SB 10.10.25

devarṣir me priyatamo
yad imau dhanadātmajau
tat tathā sādhayiṣyāmi
yad gītaṁ tan mahātmanā
Překlad slovo od slova: 
devarṣiḥ — velký světec Devarṣi Nārada; me — Můj; priya-tamaḥ — nejmilejší oddaný; yat — ačkoliv; imau — tito dva (Nalakūvara a Maṇigrīva); dhanada-ātmajau — narození bohatému otci a neoddaní; tat — slova Devarṣiho; tathā — právě tak; sādhayiṣyāmi — vykonám (jelikož on chtěl, abych se setkal s yamala-arjunovými stromy, učiním tak); yat gītam — jak již bylo řečeno; tat — to; mahātmanā — Nāradou Munim.
Překlad: 
“I když jsou tito dva mladí muži synové velice bohatého Kuvery a já s nimi nemám co do činění, Devarṣi Nārada je Můj milovaný a milující oddaný, a jelikož si přál, abych se s nimi setkal tváří v tvář, musím to pro jejich osvobození udělat.”
Význam: 

Nalakūvara a Maṇigrīva se ve skutečnosti nikterak nezasloužili o oddanou službu, ani o to, vidět Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář, neboť taková příležitost není vůbec běžná. Není pravda, že když je někdo bohatý, učený nebo se narodil v urozené rodině, bude proto moci spatřit Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář. To není možné. V tomto případě však chtěl Nejvyšší Pán naplnit slova svého milého oddaného Nārady Muniho, který si přál, aby Nalakūvara a Maṇigrīva viděli Vāsudevu tváří v tvář. Ten, kdo se namísto přímých žádostí o požehnání Nejvyšší Osobnosti Božství snaží získat přízeň Pánova oddaného, bude brzy úspěšný. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura proto doporučoval: vaiṣṇava ṭhākura tomāra kukkura bhuliyā jānaha more, kṛṣṇa se tomāra kṛṣṇa dite pāra. Člověk si má přát být jako pes vzorně poslouchající oddaného. Oddaný má Kṛṣṇu ve svých rukách. Adurlabham ātma-bhaktau. Bez požehnání oddaného tedy nikdo nemůže navázat přímý styk s Kṛṣṇou, natož pak aby Mu sloužil. Narottama dāsa Ṭhākura proto zpívá: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā, nistāra payeche kebā-nikdo se nemůže vysvobodit z hmotného života, dokud se nestane služebníkem čistého oddaného. V naší gauḍīya-vaiṣṇavské společnosti, kráčející ve stopách Rūpy Gosvāmīho, je tedy naší první starostí vyhledat útočiště u pravého duchovního mistra (ādau gurv-āśrayaḥ).