SB 10.10.24

ṛṣer bhāgavata-mukhyasya
satyaṁ kartuṁ vaco hariḥ
jagāma śanakais tatra
yatrāstāṁ yamalārjunau
Překlad slovo od slova: 
ṛṣeḥ — velkého mudrce a světce Nārady; bhāgavata-mukhyasya — nejpřednějšího ze všech oddaných; satyam — pravdivá; kartum — aby dokázal; vacaḥ — jeho slova; hariḥ — Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; jagāma — vydal se tam; śanakaiḥ — velmi pomalu; tatra — tam; yatra — na místo, kde; āstām — byly; yamala-arjunau — dva arjunové stromy.
Překlad: 
Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, chtěl dokázat pravdivost slov největšího oddaného, Nārady. Vydal se proto pomalu na místo, kde tyto dva arjunové stromy stály.