SB 1.7.51

tatrāhāmarṣito bhīmas
tasya śreyān vadhaḥ smṛtaḥ
na bhartur nātmanaś cārthe
yo 'han suptān śiśūn vṛthā
Překlad slovo od slova: 
tatra — poté; āha — řekl; amarṣitaḥ — rozhněvaně; bhīmaḥ — Bhīma; tasya — jeho; śreyān — konečné dobro; vadhaḥ — zabití; smṛtaḥ — psané; na — ne; bhartuḥ — mistrovi; na — ani; ātmanaḥ — sobě samému; ca — a; arthe — kvůli; yaḥ — ten, kdo; ahan — zabil; suptān — spící; śiśūn — děti; vṛthā — bezdůvodně.
Překlad: 
Bhīma s nimi však nesouhlasil a doporučoval zločince zabít — vždyť ve hněvu zavraždil spící děti, aniž k tomu měl důvod a aniž tím prospěl sobě či svému pánu.