SB 1.7.18

tam āpatantaṁ sa vilakṣya dūrāt
kumāra-hodvigna-manā rathena
parādravat prāṇa-parīpsur urvyāṁ
yāvad-gamaṁ rudra-bhayād yathā kaḥ
Překlad slovo od slova: 
tam — jeho; āpatantam — divoce přijíždět; saḥ — on; vilakṣya — viděl; dūrāt — z dálky; kumāra- — vrah princů; udvigna-manāḥ — s neklidnou myslí; rathena — na voze; parādravat — prchal; prāṇa — život; parīpsuḥ — zachránit; urvyām — velikou rychlostí; yāvat-gamam — jako prchal; rudra-bhayāt — ze strachu před Śivou; yathā — jako; kaḥ — Brahmā (nebo arkaḥ-Sūrya).
Překlad: 
Aśvatthāmā, vrah princů, viděl z dálky, jak se k němu velikou rychlostí blíží Arjuna. Propadl panice a prchal na svém voze, aby si zachránil život, jako když vyděšený Brahmā prchal před Śivou.
Význam: 

Podle toho, jak budeme číst poslední slovo tohoto verše, kaḥ nebo arkaḥ, najdeme v Purāṇách dva odkazy. Kaḥ znamená Brahmā, kterého jednou okouzlila krása vlastní dcery a začal ji následovat, což však rozzuřilo Śivu, který na něj zaútočil svým trojzubcem. Brahmājī pak ve strachu o život uprchl. Ke slovu arkaḥ je odkaz ve Vāmana Purāṇě: Démon jménem Vidyunmālī byl kdysi obdarován zářícím zlatým letadlem, a když s ním cestoval na opačné straně než Slunce, noc se tam díky oslnivé záři jeho letadla změnila v den. Boha Slunce to tak rozzuřilo, že svými žhnoucími paprsky letadlo roztavil. To popudilo Pána Śivu. Śiva pak zaútočil na boha Slunce, který dlouho prchal, až padl na místě Kāśī (Vārāṇasī). To místo je od té doby známé jako Lolárka.