SB 1.7.1

śaunaka uvāca
nirgate nārade sūta
bhagavān bādarāyaṇaḥ
śrutavāṁs tad-abhipretaṁ
tataḥ kim akarod vibhuḥ
Překlad slovo od slova: 
śaunakaḥ — Śrī Śaunaka; uvāca — řekl; nirgate — odešel; nārade — Nārada Muni; sūta — ó Sūto; bhagavān — transcendentálně mocný; bādarāyaṇaḥ — Vedavyāsa; śrutavān — který slyšel; tat — jeho; abhipretam — touha mysli; tataḥ — poté; kim — co; akarot — dělal; vibhuḥ — veliký.
Překlad: 
Ṛṣi Śaunaka se otázal: Ó Sūto, veliký a transcendentálně mocný Vyāsadeva slyšel od Śrī Nārady Muniho vše. Co tedy po Nāradově odchodu Vyāsadeva dělal?
Význam: 

V této kapitole jsou popsány události vedoucí k přednesení Śrīmad-Bhāgavatamu, když je Mahārāja Parīkṣit zázračně zachráněn v lůně své matky. Způsobil to Drauṇi (Aśvatthāmā), syn Ācāryi Droṇy, který ve spánku zabil pět Draupadiných synů, za což ho Arjuna potrestal. Před započetím velkého eposu Śrīmad-Bhāgavatamu realizoval Śrī Vyāsadeva celou pravdu tranzem v oddanosti.