SB 1.6.3

svāyambhuva kayā vṛttyā
vartitaṁ te paraṁ vayaḥ
kathaṁ cedam udasrākṣīḥ
kāle prāpte kalevaram
Překlad slovo od slova: 
svāyambhuva — ó synu Brahmy; kayā — za jakých podmínek; vṛttyā — zaměstnání; vartitam — ztrávil čas; te — vy; param — po zasvěcení; vayaḥ — trvání života; katham — jak; ca — a; idam — toto; udasrākṣīḥ — opustil jsi; kāle — za určitou dobu; prāpte — poté, co jsi dosáhl; kalevaram — tělo.
Překlad: 
Ó synu Brahmy, jakým způsobem jsi žil po zasvěcení? Jak jsi obdržel toto tělo, poté co jsi po určité době opustil staré?
Význam: 

Ve svém předchozím životě byl Nārada Muni pouhým synem služebné. Jak se stalo, že se tak dokonale přemístil do duchovního těla, které má věčný život, blaženost a poznání, je tedy jistě důležitá otázka. Śrī Vyāsadeva si přál, aby světec odhalil tuto skutečnost pro uspokojení všech.