SB 1.5.4

jijñāsitam adhītaṁ ca
brahma yat tat sanātanam
tathāpi śocasy ātmānam
akṛtārtha iva prabho
Překlad slovo od slova: 
jijñāsitam — naprosto správně pochopil; adhītam — nabyté poznání; ca — a; brahma — Absolutní; yat — co; tat — to; sanātanam — věčný; tathāpi — přesto; śocasi — naříkáš; ātmānam — nad sebou; akṛta-arthaḥ — nedokončený; iva — jako; prabho — drahý pane.
Překlad: 
Podrobně jsi popsal vše, co se týče neosobního Brahmanu, jakož i poznání, jež z něho lze odvodit. Proč jsi přesto smutný, drahý prabhu, a proč považuješ svou práci za nedokončenou?
Význam: 

Vedānta-sūtra nebo také Brahma-sūtra, kterou sepsal Śrī Vyāsadeva, je plným pochopením neosobního absolutního aspektu. Toto dílo je uznávané jako nejvýznamnější filozofická kniha na světě, jelikož podrobně rozebírá téma věčnosti naprosto vědeckým způsobem. O transcendentálních vědeckých schopnostech Vyāsadeva tedy opravdu nelze pochybovat. Proč byl tedy nešťastný?