SB 1.19.40

sūta uvāca
evam ābhāṣitaḥ pṛṣṭaḥ
sa rājñā ślakṣṇayā girā
pratyabhāṣata dharma-jño
bhagavān bādarāyaṇiḥ
Překlad slovo od slova: 
sūtaḥ uvāca — Śrī Sūta Gosvāmī řekl; evam — takto; ābhāṣitaḥ — osloven; pṛṣṭaḥ — a požádán; saḥ — on; rājñā — králem; ślakṣṇayā — sladce; girā — jazykem; pratyabhāṣata — začal odpovídat; dharma-jñaḥ — ten, kdo zná zásady náboženství; bhagavān — mocná osobnost; bādarāyaṇiḥ — syn Vyāsadeva.
Překlad: 
Śrī Sūta Gosvāmī řekl: Král takto oslovil mudrce a otázal se ho vybraným jazykem. Syn Vyāsadeva, velká a mocná osobnost, který znal zásady náboženství, pak začal odpovídat.
Význam: 

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k devatenácté kapitole prvního zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Příchod Śukadeva Gosvāmīho”.

KONEC PRVNÍHO ZPĚVU