SB 1.18.44

tad adya naḥ pāpam upaity ananvayaṁ
yan naṣṭa-nāthasya vasor vilumpakāt
parasparaṁ ghnanti śapanti vṛñjate
paśūn striyo 'rthān puru-dasyavo janāḥ
Překlad slovo od slova: 
tat — z tohoto důvodu; adya — ode dneška; naḥ — na nás; pāpam — reakce hříchu; upaiti — padne; ananvayam — rozkol; yat — kvůli; naṣṭa — zrušení; nāthasya — vladaře; vasoḥ — majetku; vilumpakāt — pustošení; parasparam — vzájemné; ghnanti — zabíjení; śapanti — ubližování; vṛñjate — kradení; paśūn — zvířata; striyaḥ — ženy; arthān — bohatství; puru — ve velké míře; dasyavaḥ — zloději; janāḥ — obyčejní lidé.
Překlad: 
Kvůli zrušení monarchistických režimů a pustošení majetku lidí bude docházet k velkým společenským rozkolům. Lidé budou zabíjeni a týráni a budou kradena zvířata a ženy. A my budeme za všechny tyto hříchy zodpovědní.
Význam: 

V tomto verši je velice významné slovo naḥ (my). Mudrc správně přijímá zodpovědnost brāhmaṇů jako společenské skupiny za konec monarchistické vlády, čímž dostávají příležitost takzvaní demokraté, kteří dovedou jen pustošit majetek svých podřízených ve státě. Takzvaní demokraté se zmocní vládní mašinérie, aniž by na sebe vzali zodpovědnost za blahobyt občanů. Každý se žene na vysoké místo jen pro osobní uspokojení a namísto jednoho krále se tak vynoří mnoho nezodpovědných králů, a všichni vybírají daně. Je zde předpovězeno, že v nepřítomnosti dobré monarchie bude každý působit obavy ostatním a rozmohou se krádeže majetku, zvířat, žen atd.