SB 1.17.43-44

sa eṣa etarhy adhyāsta
āsanaṁ pārthivocitam
pitāmahenopanyastaṁ
rājñāraṇyaṁ vivikṣatā
āste 'dhunā sa rājarṣiḥ
kauravendra-śriyollasan
gajāhvaye mahā-bhāgaś
cakravartī bṛhac-chravāḥ
Překlad slovo od slova: 
saḥ — on; eṣaḥ — toto; etarhi — v přítomnosti; adhyāste — ovládá; āsanam — trůn; pārthiva-ucitam — přímo hodné krále; pitāmahena — od děda; upanyastam — předáno; rājñā — od krále; araṇyam — les; vivikṣatā — toužící; āste — je; adhunā — v současnosti; saḥ — ten; rāja-ṛṣiḥ — mudrc mezi králi; kaurava-indra — hlavní z kuruovských králů; śriyā — sláva; ullasan — šířící; gajāhvaye — v Hastināpuru; mahā-bhāgaḥ — obdařený štěstím; cakravartī — panovník; bṛhat-śravāḥ — velice proslulý.
Překlad: 
Štěstím obdařený panovník Mahārāja Parīkṣit, kterému svěřil království Hastināpuru Mahārāja Yudhiṣṭhira, když si přál odejít do lesa, nyní vládne světu s velkým úspěchem, neboť ho oslavují skutky králů kuruovské dynastie.
Význam: 

Dlouhodobé oběti, kterých se ujali mudrci v Naimiṣāraṇyi, byly zahájeny krátce po odchodu Mahārāje Parīkṣita. Oběť měla trvat tisíc let a říká se, že na jejím počátku byli přítomni také někteří současníci Baladeva, staršího bratra Pána Kṛṣṇy. Podle některých autorit je v tomto verši použito přítomného času také pro vymezení nejbližší časové hranice v minulosti. V tomto smyslu se zde přítomný čas vztahuje na vládu Mahārāje Parīkṣita. Přítomného času lze také použít pro trvalou skutečnost. Zásady Mahārāje Parīkṣita mohou stále přetrvávat a jsou-li autority odhodlané učinit patřičné kroky, lidská společnost může být i nyní napravena. Jsme-li odhodlaní jednat jako Mahārāja Parīkṣit, můžeme i dnes ze státu vymýtit všechny nemorální činnosti, které do společnosti zavedl Kali. Mahārāja Parīkṣit vyhradil Kalimu určitá místa, ale Kali ve skutečnosti žádná taková místa na světě nenašel, protože Parīkṣit přísně a ostražitě dohlížel na to, aby se nikde neholdovalo hazardu, pití, prostituci a porážení zvířat. Moderní vládci chtějí zastavit mravní úpadek státu, ale ve své pošetilosti nevědí jak. Chtějí vydávat povolení pro herny, prodejny vína a jiných omamných látek, nevěstince, hotelovou prostituci, pro kina a faleš ve všem jednání, i ve svém vlastním, a zároveň chtějí zastavit mravní úpadek. Chtějí Boží království bez vědomí Boha. Jak je možné skloubit dvě protichůdné věci? Chceme-li ze státu odstranit mravní úpadek, pak musíme nejdříve ze všeho zorganizovat společnost tak, aby přijala zásady náboženství, to znamená odříkání, čistotu, milostivost a pravdivost, a chceme-li vytvořit příznivé podmínky, musíme zavřít všechny podniky, kde se provozuje hazard, pití, prostituce a faleš. To jsou některé z praktických lekcí ze stránek Śrīmad-Bhāgavatamu.