SB 1.15.10

patnyās tavādhimakha-kḷpta-mahābhiṣeka-
ślāghiṣṭha-cāru-kabaraṁ kitavaiḥ sabhāyām
spṛṣṭaṁ vikīrya padayoḥ patitāśru-mukhyā
yas tat-striyo 'kṛta-hateśa-vimukta-keśāḥ
Překlad slovo od slova: 
patnyāḥ — manželky; tava — tvé; adhimakha — během velké oběti; kḷpta — upravené; mahā-abhiṣeka — posvěcené; ślāghiṣṭha — takto oslavené; cāru — krásné; kabaram — načesané vlasy; kitavaiḥ — lotrové; sabhāyām — na velkém shromáždění; spṛṣṭam — byla chycena; vikīrya — rozpuštěné; padayoḥ — k nohám; patita-aśru-mukhyāḥ — toho, kdo padl se slzami v očích; yaḥ — On; tat — jejich; striyaḥ — ženy; akṛta — staly se; hata-īśa — bez manželů; vimukta-keśāḥ — rozpuštěné vlasy.
Překlad: 
Byl to On a nikdo jiný, kdo rozpustil vlasy všech manželek ničemů, kteří se odvážili rozplést svazek vlasů tvé královny, upravený a posvěcený na velkou oběť Rājasūya. Padla tehdy k nohám Pána Kṛṣṇy se slzami v očích.
Význam: 

Královna Draupadī měla nádherný svazek vlasů, který byl posvěcený při obřadu Rājasūya-yajña. Když však byla prohrána v sázce, Duḥśāsana se dotkl jejích oslavovaných vlasů, a chtěl ji urazit. Draupadī pak padla k lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy a On rozhodl, že všechny ženy Duḥśāsany a jeho společníků budou muset mít po bitvě na Kurukṣetře rozpuštěné vlasy. Když tedy v bitvě zemřeli všichni synové a vnuci Dhṛtarāṣṭry, povinností všech jejich manželek bylo, aby si jako vdovy rozpustily vlasy. Jinak řečeno, všechny ženy kuruovské rodiny ovdověly proto, že Duḥśāsana urazil velkou oddanou Pána. Pán může tolerovat, když nějaký lotr uráží Jeho, protože otec snáší od svého syna i urážky. Nikdy však netoleruje urážky Svých oddaných. Pokud někdo urazí velkou duši, musí se vzdát všech výsledků svých zbožných činností i všech požehnání.