SB 1.14.43

api svit parya-bhuṅkthās tvaṁ
sambhojyān vṛddha-bālakān
jugupsitaṁ karma kiñcit
kṛtavān na yad akṣamam
Překlad slovo od slova: 
api svit — kdyby se stalo, že; parya — nechal stranou; bhuṅkthāḥ — poobědval; tvam — ty; sambhojyān — zasluhující si obědvat společně; vṛddha — staří lidé; bālakān — chlapci; jugupsitam — ohavný; karma — čin; kiñcit — něco; kṛtavān — jistě jsi učinil; na — ne; yat — to, co; akṣamam — neomluvitelné.
Překlad: 
Nepostaral ses o starce a chlapce, kteří si zasluhovali obědvat s tebou? Opustil jsi je a najedl ses sám? Dopustil ses nějaké neomluvitelné chyby, která se pokládá za ohavnou?
Význam: 

Povinností hospodáře je, aby ze všeho nejdřív nakrmil děti, staré rodinné příslušníky, brāhmaṇy a invalidy. Kromě toho má ideální hospodář dříve než začne sám jíst zavolat každého, kdo hladoví, aby přišel a najedl se, byť by to byl cizí člověk. Správně má třikrát zavolat do ulice a pozvat všechny hladové lidi. Pokud zanedbává tuto předepsanou povinnost, zvláště co se týče starých lidí a dětí, je to neomluvitelné.