SB 1.12.16

daivenāpratighātena
śukle saṁsthām upeyuṣi
rāto vo 'nugrahārthāya
viṣṇunā prabhaviṣṇunā
Překlad slovo od slova: 
daivena — nadpřirozenou mocí; apratighātena — tím, proti čemu není obrany; śukle — čistému; saṁsthām — zničení; upeyuṣi — který byl donucen; rātaḥ — navrátil k životu; vaḥ — pro tebe; anugraha-arthāya — aby vyhověl; viṣṇunā — všepronikajícím Pánem; prabhaviṣṇunā — všemocným.
Překlad: 
Brāhmaṇové řekli: Tohoto neposkvrněného syna navrátil k životu všemocný a všepronikající Pán Viṣṇu, Osobnost Božství, aby ti pomohl. Zachránil ho ve chvíli, kdy byl odsouzený k záhubě působením neodrazitelné nadpřirozené zbraně.
Význam: 

Všemocný a všepronikající Viṣṇu (Pán Kṛṣṇa) zachránil dítě Parīkṣita ze dvou důvodů. První důvod je ten, že dítě ukryté v lůně své matky bylo neposkvrněné, jelikož bylo čistým oddaným Pána, a druhý důvod je ten, že bylo jediným žijícím mužským potomkem Purua, zbožného předka ctnostného krále Yudhiṣṭhira. Pán si přál pokračování řady zbožných králů, kteří vládli Zemi jako Jeho zástupci a napomáhali tak rozvoji pokojného a zdárného života. Po bitvě na Kurukṣetře nezůstal naživu z generace následovníků Mahārāje Yudhiṣṭhira nikdo, kdo by tak mohl dát velké královské rodině dalšího syna. Mahārāja Parīkṣit, syn Abhimanyua, byl jediným žijícím královským potomkem rodiny, a i on měl být zahuben Aśvatthāmovou nadpřirozenou zbraní brahmāstrou, proti které nebylo obrany. Pán Kṛṣṇa je zde označen jako Viṣṇu, což je také důležité. Pán Kṛṣṇa, původní Osobnost Božství, se ve Své podobě Viṣṇua stará o ochranu a zničení. Pán Viṣṇu je úplnou expanzí Pána Kṛṣṇy a ve Svém rysu Viṣṇua Pán vykonává Své všepronikající činnosti. Malý Parīkṣit je zde popsán jako neposkvrněné bílé dítě, protože je čistým oddaným Pána. Takoví čistí oddaní Pána přicházejí na Zemi jen za tím účelem, aby naplnili poselství Pána. Pán chce pozvat podmíněné duše, které pobývají v hmotném stvoření, zpátky domů, zpátky k Bohu, a pomáhá jim tím, že připravuje transcendentální literaturu jako jsou Vedy, posílá mudrce a světce jako misionáře a pověřuje Svého zástupce, duchovního mistra. Tato transcendentální písma, misionáři a zástupci Pána jsou bez jediné skvrny čistě bílí, neboť znečištění hmotnými kvalitami se jich nemůže ani dotknout. Pán je chrání vždy, když jim hrozí zničení. Tyto pošetilé hrozby jsou dílem hrubých materialistů. Brahmāstra, kterou na Parīkṣita vypustil Aśvatthāmā, měla nepochybně nadpřirozenou moc a nic v hmotném světě nemohlo zabránit její pronikavé síle. Všemocný Pán, který je přítomný všude, uvnitř i vně, ji však Svou všemocností zneškodnil, a zachránil tak opravdového služebníka Pána a potomka oddaného Mahārāje Yudhiṣṭhira, kterému Pán Svojí bezpříčinnou milostí vždy pomáhal.