SB 1.10.18

uddhavaḥ sātyakiś caiva
vyajane paramādbhute
vikīryamāṇaḥ kusumai
reje madhu-patiḥ pathi
Překlad slovo od slova: 
uddhavaḥ — Kṛṣṇův bratranec; sātyakiḥ — Jeho vozataj; ca — a; eva — jistě; vyajane — ovívali; parama-adbhute — ozdobný; vikīryamāṇaḥ — posazený na rozházených; kusumaiḥ — na květinách kolem; reje — velel; madhu-patiḥ — pán Madhua; pathi — na cestě.
Překlad: 
Uddhava a Sātyaki začali Pána ovívat ozdobenými vějíři a Pán jako vládce Madhua, usazený na poházených květech, jim cestou velel.