SB 1.10.15

mṛdaṅga-śaṅkha-bheryaś ca
vīṇā-paṇava-gomukhāḥ
dhundhury-ānaka-ghaṇṭādyā
nedur dundubhayas tathā
Překlad slovo od slova: 
mṛdaṅga — příjemně znějící buben; śaṅkha — lastura; bheryaḥ — dechový nástroj; ca — a; vīṇā — strunný nástroj; paṇava — typ flétny; gomukhāḥ — jiná flétna; dhundhurī — další buben; ānaka — kotle; ghaṇṭā — zvon; ādyāḥ — jiné; neduḥ — zněly; dundubhayaḥ — další typ bubnu; tathā — tehdy.
Překlad: 
Když Pán opouštěl hastināpurský palác, na Jeho počest zněly mṛdaṅgy, dholy, nagry, dhundhurī, dundubhi a ostatní druhy bubnů a také různé druhy fléten, vīṇy, gomukhy a bherī.