SB 1.1.13

tan naḥ śuśrūṣamāṇānām
arhasy aṅgānuvarṇitum
yasyāvatāro bhūtānāṁ
kṣemāya ca bhavāya ca
Překlad slovo od slova: 
tat — ti; naḥ — nám; śuśrūṣamāṇānām — ti, kteří se snaží o; arhasi — měli by vykonat; aṅga — ó Sūto Gosvāmī; anuvarṇitum — vysvětlit tak, že se kráčí ve šlépějích předešlých ācāryů; yasya — jehož; avatāraḥ — inkarnace; bhūtānām — živých bytostí; kṣemāya — pro dobro; ca — a; bhavāya — povznesení; ca — a.
Překlad: 
Dychtíme dozvědět se o Nejvyšším Pánovi, Osobnosti Božství a o Jeho inkarnacích, ó Sūto Gosvāmī. Vysvětli nám laskavě učení předešlých mistrů (ācāryů), neboť takový přednes i poslech duchovně povznáší.
Význam: 

Zde jsou uvedeny podmínky úspěšného poslechu transcendentálního poselství Absolutní Pravdy. První podmínkou je, že posluchači mají být upřímní. Musí opravdu chtít poslouchat. Co se týče přednášejícího, musí náležet k učednické posloupnosti uznaných ācāryů. Lidé, kteří jsou materialisticky zaneprázdnění, nikdy transcendentální poselství Absolutního nepochopí. Mohou být očištěni, ale jen pod vedením pravého duchovního mistra. Proto je nutné zapojit se do učednické posloupnosti, kde se naučíme duchovnímu umění pozorného a pokorného poslechu. V případě Sūty Gosvāmīho a mudrců z Naimiṣāraṇyi jsou všechny tyto podmínky splněny. Śrī Sūta Gosvāmī patří k posloupnosti Śrīly Vyāsadeva a mudrci z Naimiṣāraṇyi jsou upřímné duše, které skutečně hledají pravdu. Všechny požadavky jsou splněny a je tedy jisté, že pochopení transcendentální povahy Śrī Kṛṣṇy, Jeho nadlidského jednání, Jeho inkarnací, Jeho narození, zjevení a odchodu, Jeho podoby, Jeho jména atd. bude proto snadné. Rozhovory tohoto druhu přispívají všem k pokroku na cestě k duchovní realizaci.