CC Madhya 9.283

premāveśe kaila bahuta kīrtana-nartana
tāhāṅ eka vipra tāṅre kaila nimantraṇa
Překlad slovo od slova: 
prema-āveśe — ve velké extázi lásky; kaila — provádĕl; bahuta — hodnĕ; kīrtana-nartana — zpívání a tančení; tāhāṅ — tam; eka — jeden; vipra — brāhmaṇa; tāṅre — Jemu; kaila — učinil; nimantraṇa — pozvání.
Překlad: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu jako obvykle nejrůznĕjšími způsoby zpíval a tančil. Jednoho brāhmaṇu velmi potĕšilo, když vidĕl Pána v extázi lásky, a pozval Ho do svého domu na obĕd.