CC Madhya 9.233

bhaṭṭathāri-ghare mahā uṭhila krandana
keśe dhari' vipre lañā karila gamana
Překlad slovo od slova: 
bhaṭṭathāri-ghare — v táboře Bhaṭṭathārijů; mahā — velký; uṭhila — rozlehl se; krandana — nářek; keśe dhari' — poté, co uchopil za vlasy; vipre — brāhmaṇu Kṛṣṇadāse; lañā — beroucí; karila — učinil; gamana — odchod.
Překlad: 
Zatímco se táborem Bhaṭṭathārijů rozléhal křik a nářek, chytil Śrī Caitanya Mahāprabhu Kṛṣṇadāse za vlasy a odtáhl ho pryč.