CC Madhya 9.137

anya dehe nā pāiye rāsa-vilāsa
ataeva`nāyaṁ' śloka kahe veda-vyāsa
Překlad slovo od slova: 
anya dehe — v tĕle jiném, než mají gopī; — ne; pāiye — dostane; rāsa-vilāsa — zábavy tance rāsa; ataeva — tedy; nāyam — počínaje slovem nāyam; śloka — sanskrtský verš; kahe — říká; veda-vyāsa — Dvaipāyana Vedavyāsa.
Překlad: 
„Vyāsadeva, nejvyšší autorita na védskou literaturu, složil verš začínající slovy ,nāyaṁ sukhāpo bhagavāǹ, protože do rāsa-līly nemůže nikdo vstoupit v jiném tĕle než v tĕle gopī.“
Význam: 

Tento verš je potvrzením verše z Bhagavad-gīty (9.25):

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino 'pi mām

Pán Kṛṣṇa řekl: „Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy, ti, kdo uctívají předky, jdou k předkům, ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají Mne, budou žít se Mnou.“

V hmotném svĕtĕ každá podmínĕná duše znovu a znovu mĕní své tĕlo, ale když je duše očištĕna od všech hmotných pokryvů, žádné hmotné tĕlo již nepřijme. Potom bude setrvávat ve své původní duchovní totožnosti, což je stav, kterého lze dosáhnout jedinĕ správným pochopením Kṛṣṇy skrze praktikování vĕdomí Kṛṣṇy, jak říká Kṛṣṇa v Bhagavad-gītĕ (4.9):

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

„Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činů, se po opuštĕní tohoto tĕla nenarodí znovu v tomto hmotném svĕtĕ, ale dosáhne Mého vĕčného sídla, ó Arjuno.“

Do duchovního království může živá bytost vstoupit jedinĕ po obnovení svého původního duchovního tĕla. Co se týče Pánových zábav rāsa-līly, je zbytečné, aby se ten, kdo pobývá v hmotném svĕtĕ, snažil Pánovy tance napodobovat. Aby bylo možné vstoupit do Pánových zábav rāsa-līly, je třeba získat stejné duchovní tĕlo, jako mají gopī. Ve verši nāyaṁ sukhāpo jsou oddaní označeni jako bhakti-mat neboli zcela zamĕstnaní oddanou službou a prostí hmotného znečištĕní. Do Kṛṣṇovy rāsa-līly nelze vstoupit tak, že ji človĕk bude napodobovat nebo že se bude umĕle považovat za sakhī a jako sakhī se obleče. Kṛṣṇův tanec rāsa-līlā je zcela duchovní; s hmotným znečištĕním nemá nic společného. Proto do této zábavy nemůže nikdo vstoupit umĕlým, hmotným způsobem. Toto je ponaučení z verše nāyaṁ sukhāpo, které je třeba jasnĕ pochopit.