CC Madhya 8.84

yathottaram asau svāda-
viśeṣollāsa-mayy api
ratir vāsanayā svādvī
bhāsate kāpi kasyacit
Překlad: 
yathā uttaram – jedné po druhé; asau – tĕchto; svāda-viśeṣa – rozličných chutí; ullāsa – příjemností; mayī – zmocnĕné; api – přestože; ratiḥ – láska; vāsanayā – podle touhy; svādvī – sladká; bhāsate – jeví se; kā api – nĕkterá; kasyacit – jedna z nich.
„,Zvĕtšující se láska je zakoušena s různými chutĕmi, jednou lepší než druhou. Avšak láska, která má v pořadí tužeb nejvyšší chuť, se projevuje v podobĕ milostné lásky.̀“
Význam: 

Tento verš pochází z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.38) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho a objevuje se také jako 45. verš ve čtvrté kapitole Ādi-līly.