CC Madhya 8.234

ei-mata premāveśe rātri goṅāilā
prātaḥ-kāle nija-nija-kārye duṅhe gelā
Překlad slovo od slova: 
ei-mata — takto; prema-āveśe — v extázi lásky k Bohu; rātri — noc; goṅāilā — strávili; prātaḥ-kāle — ráno; nija-nija-kārye — za svými příslušnými povinnostmi; duṅhe — oba dva; gelā — odešli.
Překlad: 
Takto strávili celou noc v extázi lásky k Bohu a ráno se rozešli za svými příslušnými povinnostmi.