CC Madhya 8.222

vraja-lokera kona bhāva lañā yei bhaje
bhāva-yogya deha pāñā kṛṣṇa pāya vraje
Překlad slovo od slova: 
vraja-lokera — planety známé jako Goloka Vṛndāvan; kona — nĕjakou; bhāva — náladu; lañā — přijímající; yei — každý, kdo; bhaje — vykonává oddanou službu; bhāva-yogya — vhodné pro takovou duchovní náklonnost; deha — tĕlo; pāñā — dostávající; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; pāya — dostane; vraje — ve Vrindávanu.
Překlad: 
„V osvobozeném stavu je oddaný přitahován jednou z pĕti nálad transcendentální láskyplné služby Pánu. S tím, jak dále slouží Pánu v této transcendentální náladĕ, získá duchovní tĕlo, aby mohl Kṛṣṇovi sloužit na Goloce Vṛndāvanu.“