CC Madhya 8.189

rātri-dina kuñje krīḍā kare rādhā-saṅge
kaiśora vayasa saphala kaila krīḍā-raṅge
Překlad slovo od slova: 
rātri-dina — dnem i nocí; kuñje — v zahradách či křovinách Vrindávanu; krīḍā — zábavy; kare — provádí; rādhā-saṅge — s Rādhārāṇī; kaiśora — začínající mládí; vayasa — vĕk; sa-phala — plodným; kaila — učinil; krīḍā-raṅge — radující se z různých zábav.
Překlad: 
„Pán Śrī Kṛṣṇa se dnem i nocí ve vrindávanských křovinách tĕší ze společnosti Śrīmatī Rādhārāṇī. Jeho vĕk začínajícího mládí je tak díky zábavám se Śrīmatī Rādhārāṇī zcela naplnĕný.“