CC Madhya 8.137

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
Překlad: 
īśvaraḥ – vládce; paramaḥ – nejvyšší; kṛṣṇaḥ – Pán Kṛṣṇa; sat – vĕčné existence; cit – absolutního poznání; ānanda – absolutní blaženosti; vigrahaḥ – jehož podoba; anādiḥ – bez počátku; ādiḥ – původ všeho; govindaḥ – jméno Pána Kṛṣṇy; sarva – všech; kāraṇa – příčin; kāraṇam – je původní příčinou.
„,Kṛṣṇa, známý také jako Govinda, je nejvyšší vládce. Má vĕčné a blažené duchovní tĕlo. Je původem všeho. Sám nemá jiný původ, protože je prvotní příčinou všech příčin.̀“
Význam: 

Toto je verš z Brahma-saṁhity (5.1).