CC Madhya 8.10

pūrvavat`vaiṣṇava' kari' sarva loka-gaṇe
godāvarī-tīre prabhu āilā kata-dine
Překlad: 
pūrva-vat – jako předtím; vaiṣṇava – oddanými; kari' – činící; sarva – všechny; loka-gaṇe – lidi; godāvarī-tīre – na břeh řeky Gódávarí; prabhu – Pán; āilā – přišel; kata-dine – po nĕkolika dnech.
Stejnĕ jako dříve udĕlal Śrī Caitanya Mahāprabhu z mnoha lidí, které na cestĕ potkal, oddané. Po nĕkolika dnech došel ke břehu řeky Gódávarí.