CC Madhya 7.30

caitanyera bhakta-vātsalya — akathya-kathana
āpane vairāgya-duḥkha karena sahana
Překlad slovo od slova: 
caitanyera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-vātsalya — láska k Jeho oddaným; akathya-kathana — slovy nepopsatelná; āpane — osobnĕ; vairāgya — stavu odříkání; duḥkha — neštĕstí; karena — činí; sahana — tolerování.
Překlad: 
Nikdo nedokáže náležitĕ popsat náklonnost, kterou Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu choval ke svým oddaným. Vždy toleroval všechny druhy osobního neštĕstí, které Mu způsobilo přijetí stavu odříkání.